Uçak Yüzük
Her parmak ölçüsüne göre ayarlanır.
Adet: 2
Kalan Adet: 0
İletişim